Η ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Χρυσανθακόπουλος Σ., Πολυχρόνου X., Παρμάκη X., Σταθόπουλος Ε., Γώγου Γ., Κονδύλης X., Μαχαλιώτης Ε.

 

Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, Γενικό Νοσοκομείο Αγρίνιου

Εισαγωγή: Η στρογγυλή ατελεκτασία είναι μια σχετικά σπάνια μορφή περιφερικής ατελεκτασίας εκ πιέσεως που στην ακτινογραφία μιμείται πνευμονικό ή υπεζωκοτικό νεόπλασμα. Παρουσιάζουμε περιστατικό σκίασης σε α/α θώρακος ρουτίνας η οποία έθεσε την υπόνοια όγκου. Ακλούθησε έλεγχος με αξονική τομογραφία στην οποία αναδείχθηκε βλάβη με χαρακτηριστική εικόνα στρογγυλής ατελεκτασίας.
Υλικό και Μέθοδοι: Άνδρας ηλικίας 53 ετών υποβλήθηκε σε προεγχειρητική ακτινογραφία θώρακος στην οποία αναδείχθηκε σκίαση δεξιού κάτω λοβού. Ακλούθησε περαιτέρω έλεγχος με αξονική τομογραφία.
Αποτελέσματα: Η αξονική τομογραφία θώρακος ανέδειξε την ύπαρξη ευμεγέθους ανομοιογενούς ωοειδούς μάζας διαστάσεων 6x8x11,5 εκατοστών στον δεξιό κάτω λοβό περιφερικής εντόπισης σε ευρεία επαφή με τον υπεζωκότα. Μετά την ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού παρατηρήθηκε σχετικά ομοιογενής εμπλουτισμός της βλάβης. Επιπροσθέτως στην περιοχή σε επαφή με την βλάβη αναγνωρίστηκε παχυπλευριτική πάχυνση απότοκος παλαιού κατάγματος της 9ης πλευράς. Στην κεντρική -προς την πνευμονική πύλη- παρυφή της βλάβης παρατηρήθηκε παραμόρφωση και μετατόπιση των βρόγχων σε μορφή στροβίλου. Οι παχυπλευριτικές αλλοιώσεις σε επαφή με την βλάβη και η στροβιλώδης παραμόρφωση των βρόγχων “comet tail sing” στην αντίθετη πλευρά είναι ειδικά σημεία της στρογγυλής ατελεκτασίας και στην περίπτωση αυτή έθεσαν την διάγνωση
Συμπέρασμα: Η στρογγυλή ατελεκτασία αν και παρουσιάζεται με μορφολογία όγκου συνήθως λόγω της χαρακτηριστικής της απεικόνισης στην αξονική τομογραφία σπάνια δημιουργεί διαφοροδιαγνωστικό δίλημμα.

Αφήστε μια Απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Back to top
el