ΞΑΝΘΟΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ

Χρυσανθακόπουλος Σ., Πολυχρόνου X., Παρμάκη X., Σταθόπουλος Ε., Μαχαλιώτης Ε., Γώγου Γ., Κονδύλης X

 

Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, Γενικό Νοσοκομείο Αγρίνιου

Εισαγωγή: Η ξανθοκοκκιωματώδης πυελονεφρίτιδα είναι σπάνια μορφή διάχυτης ή σπανιότερα εστιακής χρόνιας φλεγμονής του νεφρού που οδηγεί σε καταστροφή του παρεγχύματος με χαρακτηριστική εναπόθεση μακροφάγων γεμάτα με λίπος (ξανθοκύτταρα). Η νόσος προσβάλει κατά κύριο λόγο μεσήλικες γυναίκες. Συνήθως είναι δευτεροπαθής σε νεφρική απόφραξη. Η διαφορική διάγνωση της από τον καρκίνο του νεφρού είναι δύσκολη εκ του γεγονότος ότι στο υπερηχογράφημα αλλά και στην αξονική τομογραφία μιμείται εικόνα μάζας. Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή των ευρημάτων στην αξονική τομογραφία και τα σημεία που βοηθούν στην διαφορική διάγνωση.
Υλικό και Μέθοδοι: Γυναίκα ηλικίας 62 ετών εισήχθη στην ουρολογική κλινική του νοσοκομείου με εμπύρετο, ρίγος και άλγος δεξιάς νεφρικής χώρας και ψηλαφητή μάζα δεξιά. Από το ιστορικό αναφέρεται νεφρολιθίαση με λιθοτριψία προ πενταετίας. Η υπερηχογραφική εξέταση έθεσε την υπόνοια παρουσίας μάζας στον δεξιό νεφρό και ζητήθηκε η διενέργεια αξονικής τομογραφίας για την επιβεβαίωση του ευρήματος.
Αποτελέσματα: Στην αξονική τομογραφία διαπιστώθηκε διόγκωση του δεξιού νεφρού με λέπτυνση του φλοιού, μικρολιθίαση και υπόπυκνες αλλοιώσεις στην μυελώδη μοίρα με την μορφή υδρονεφρωσης. Συνυπήρχαν διογκωμένοι οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες και ρύπανση του περινεφρικού λίπους. Πιθανότερη διάγνωση θεωρήθηκε η φλεγμονή και όχι ο όγκος. Η ασθενής χειρουργήθηκε και από την ιστολογική εξέταση παρατηρηθήκαν αλλοιώσεις οξείας πυελονεφρίτιδας επί εδάφους χρόνιας ξανθοκοκκιωματωδούς πυελονεφρίτιδας.
Συμπεράσματα: Η αξονική τομογραφία με ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού μέσου αν και δεν θέτει την διάγνωση είναι χρήσιμη εξέταση για την μελέτη της νόσου και προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την ορθή διάγνωση.

 

 

Αφήστε μια Απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Back to top
el