ΠΟΛΥΟΖΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ. ΜΙΑ ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΑΙΤΙΑ ΟΠΙΣΘΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

Πολυχρόνου X., Μοίρης Κ., Χρυσανθακόπουλος Σ., Σταθόπουλος Ε., Κυριακοπούλου Α., Μπαγεώργου Φ., Πολύχρονου Π.

Αξονικός Τομογράφος, Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείου Αγρίνιου

Σκοπός: Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς με δύσπνοια και δυσφαγία λόγω ευμεγέθους βρογχοκήλης με κεφαλική και οπισθοφαρυγγική επέκταση η όποια είναι σπάνια.
Υλικό & Μέθοδος: Ασθενής ηλικίας 65 ετών παραπέμφθηκε στο τμήμα μας για διερεύνηση διόγκωσης τράχηλου.
Αποτελέσματα: Στην πλάγια ακτινογραφία τραχήλου διαπιστώθηκε πρόσθια παρεκτόπηση τραχείας ενώ στην ακτινογραφία θώρακος δεν παρατηρήθηκαν παθολογικά ευρήματα. Στην υπερηχοτομογραφία διαπιστώθηκε μεγάλη διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα. Ο έλεγχος συνεχίστηκε με υπολογιστική τομογραφία στην οποία διαπιστώθηκε διάχυτη διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα. Παρά τις πολύ μεγάλες διαστάσεις του αδένα δεν παρατηρήθηκε προς τα κάτω επέκταση αυτού. Ο αριστερός λοβός επεκτείνονταν πίσω από τον οροφάρυγγα προκαλώντας πιεστικά φαινόμενα και την χαρακτηριστική συμπτωματολογία.
Συμπεράσματα: Ο θυρεοειδής αδένας στη πολυοζώδη βρογχοκήλη όχι σπάνια μπορεί να αποκτήσει μεγάλες διαστάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο θυρεοειδής συνήθως επεκτείνεται προς το μεσοθωράκιο. Η προς τα άνω επέκταση του αδένα είναι σπάνια, ενώ η οπισθοφαρυγγική επέκταση αναφέρεται εξαιρετικά σπάνια στην βιβλιογραφία.

Αφήστε μια Απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Back to top
el