ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΕΜΦΟΓΕΝΟΥΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ (ΧΛΛ), ΣΕ ΗΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟΕΙΔΗ ΟΓΚΟ ΜΑΣΤΟ

Π. Σαλίβερος, Ε Χριστοδούλου, I. Σκούρας, Ε. Κουτσαυτάκης, Μ. Φλουρή, Ε. Σταθόπουλος, X. Παπαθεοδώρου, Ε. Καγιάννη

 

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο, Τμήμα μαστού Ε.Α.Ν.Π «ΜΕΤΑΞΑ»

Σκοπός: Η διήθηση του μαστού στα πλαίσια ΧΛΛ είναι εξαιρετικά σπάνια, οφείλεται σε αιματογενή διασπορά και αποτελεί είτε πρωταρχική εκδήλωση γενικευμένης νόσου, είτε εστία τοπικής υποτροπής. Εκδηλώνεται με ετερόπλευρες ή αμφοτερόπλευρες μάζες, με ή χωρίς λεμφαδενική συμμετοχή. Παράλληλα, οι φυλλοειδείς όγκοι είναι σπάνιοι, ινοεπιθηλιακοί όγκοι του μαστού, ταξινομούνται ως καλοήθεις, κακοήθεις και οριακοί ( borderline ),και έχουν μεγάλη πιθανότητα μετεγχειρητικής υποτροπής. Αντιπροσωπεύουν το 0,3-0,5% όλων των νεοπλασμάτων του μαστού.
Σκοπός της παρουσίασης είναι η ανάδειξη των ακτινολογικών ευρημάτων,σε διήθηση από ΧΛΛ, σε μαστό χειρουργημένο για φυλλοειδή όγκο.
Υλικά και μεθόδοι: Γυναίκα 60 ετών με ιστορικό ΧΛΛ από 5ετίας, και ιστορικό φυλλοειδούς όγκου του μαστού χειρουργηθέν από 3ετίας, προσήλθε στο νοσοκομείο μας με ψηλαφητό μόρφωμα δεξιού μαστού. Κλινικά αναδείχθηκε και παρουσία λεμφαδενοπάθειας δεξιάς μασχαλιαίας κοιλότητας. Στο μαστογραφικό έλεγχο κάτωθεν του κολοβώματος του δεξιού μαστού, παρατηρήθηκε συμπαγής, σκιερή μάζα διαστάσεων 10 εκ., η οποία στον ηχοτομογραφικό έλεγχο απεικονίστηκε μεικτής ηχωγένειας, με κατά τόπους κυστικά στοιχεία, η οποία διηθούσε το παρακείμενο θωρακικό τοίχωμα με επέκταση προς το δεξιό πνεύμονα, μέχρι και του ύψους της υποδιαφραγματικής επιφάνειας του ήπατος. Επίσης απεικονίστηκαν ευμεγέθεις λεμφαδένες της δεξιάς μασχαλιαίας κοιλότητας. Η κυτταρολογική εξέταση της ως άνω μάζας ανέδειξε λεμφοειδή κύτταρα συμβατά με διήθηση από ΧΛΛ.
Συμπέρασμα: Η συμμετοχή του μαστού στα πλαίσια της ΧΛΛ είναι εξαιρετικά σπάνια. Εντούτοις ο τακτικός μαστογραφικός έλεγχος δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ακόμη κι αν έχει προηγηθεί θεραπεία για άλλη σπάνια πάθηση του μαστού.

Αφήστε μια Απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Back to top
el