ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟΕΙΔΗ ΟΓΚΟ

Ε. Χριστοδούλου. I. Σκούρας, Π. Σαλίβερος, Ε. Κουτσαυτάκης, Μ. Φλουρή, Ε. Σταθόπουλος, X. Παπαθεοδώρου, Ε. Καγιάννη

 

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο, Τμήμα μαστού Ε.Α.Ν.Π «ΜΕΤΑΞΑ»

Σκοπός: Οι φυλλοειδείς όγκοι είναι εξαιρετικά σπάνιοι όγκοι του μαστού. Ανήκουν στην κατηγορία των ινοεπιθηλιακών όγκων και αντιπροσωπεύουν το 0,3-0,5% όλων των νεοπλασμάτων του μαστού, καθώς και το 2,5% όλων των ινοεπιθηλιακών αλλοιώσεων στην περιοχή αυτή. Συνήθως απαντώνται σε γυναίκες ηλικίας 40-50 ετών. Ταξινομούνται ως καλοήθεις ή κακοήθεις (κυστεοσαρκώματα), ενώ υπάρχει και μία τρίτη οριακή κατηγορία (borderline). Οι φυλλοειδείς όγκοι έχουν μεγάλη πιθανότητα τοπικής υποτροπής. Σκοπός της παρουσίασης είναι η ανάδειξη των ακτινολογικών ευρημάτων σε μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση συνύπαρξης καρκίνου με φυλλοειδή όγκο στον ίδιο μαστό.
Υλικά και μεθόδοι: Γυναίκα 48 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο μας με ψηλαφητό μόρφωμα στον αριστερό μαστό. Από την κλινική εξέταση εκτός από το ψηλαφητό μόρφωμα στο άνω έξω τεταρτημόριο του αριστερού μαστού, παρατηρήθηκε εισολκή και τοπική πάχυνση δέρματος στο κάτω έσω τεταρτημόριο. Στον μαστογραφικό έλεγχο στον αριστερό μαστό, αναδείκτηκαν πολλαπλές περιοχές με ασυμμετρία αρχιτεκτονικής και παθολογικές μικροαποτιτανώσεις ως από πολυκεντρικό νεόπλασμα. Στον ίδιο μαστό αντίστοιχα προς το ψηλαφητό μόρφωμα, παρατηρήθηκε επιπρόσθετη έντονη σκίαση με λοβωτά σαφή όρια και μέγιστη διάμετρο 6εκ., η οποία μετά από τον ιστολογικό έλεγχο αποδόθηκε σε φυλλοειδή όγκο.
Συμπέρασμα: Παρόλο που ο φυλλοειδής όγκος θεωρείται σπάνιος όγκος του μαστού και οι πιθανότητες κακοήθους εξαλλαγής του είναι εξαιρετκά μικρές εντούτοις δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η πιθανότητα συνύπαρξης καρκίνου σε διαφορετική θέση στον ίδιο μαστό.

 

Αφήστε μια Απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Back to top
el