Τμήμα Ψηφιακού Ορθοπαντογράφου

rotograph4
rotograph1 1
rotograph2
banner slider1

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ

Το Διαγνωστικό κέντρο διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακό ορθοπαντομογράφο πανοραμικών απεικονίσεων με ψηφιακό ανιχνευτή Charged Couple Device. Ο υπερσύγχρονος εργονομικός σχεδιασμός, το πολύ μικρό βάρος, οι εικόνες υψηλής διαγνωστικής ποιότητας και τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά , συνιστούν την καλύτερη επιλογή ψηφιακού 2D συστήματος .

  • Ανατομικά Προγράμματα
  • Πλήρες πανοραμικό ενηλίκων
  • Πλήρες πανοραμικό παίδων
  • Πρόγραμμα τμηματικής απεικόνισης
  • Πρόγραμμα κροταφογναθικής άρθρωσης με κλειστό και ανοικτό στόμα ( 4 slices in 1 image-L/R Condyle Lateral-Open/close mouth)
  • Απεικόνιση ιγμορείων P-A

Ο ψηφιακός ορθοπαντογράφος είναι ένα σύστημα για τη διενέργεια οδοντιατρικών απεικονίσεων ,όπως ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας, με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και με  χαμηλή δόση ακτινοβολίας.

rotograph3
Back to top
el