Τμήμα Ψηφιακού Ορθοπαντογράφου

Τμήμα Ψηφιακού Ορθοπαντογράφου
Τμήμα Ψηφιακού Ορθοπαντογράφου
Τμήμα Ψηφιακού Ορθοπαντογράφου
Τμήμα Ψηφιακού Ορθοπαντογράφου

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ

Το Διαγνωστικό κέντρο διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακό ορθοπαντομογράφο πανοραμικών απεικονίσεων με ψηφιακό ανιχνευτή Charged Couple Device. Ο υπερσύγχρονος εργονομικός σχεδιασμός, το πολύ μικρό βάρος, οι εικόνες υψηλής διαγνωστικής ποιότητας και τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά , συνιστούν την καλύτερη επιλογή ψηφιακού 2D συστήματος .

  • Ανατομικά Προγράμματα
  • Πλήρες πανοραμικό ενηλίκων
  • Πλήρες πανοραμικό παίδων
  • Πρόγραμμα τμηματικής απεικόνισης
  • Πρόγραμμα κροταφογναθικής άρθρωσης με κλειστό και ανοικτό στόμα ( 4 slices in 1 image-L/R Condyle Lateral-Open/close mouth)
  • Απεικόνιση ιγμορείων P-A

Ο ψηφιακός ορθοπαντογράφος είναι ένα σύστημα για τη διενέργεια οδοντιατρικών απεικονίσεων ,όπως ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας, με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και με  χαμηλή δόση ακτινοβολίας.