Ετικέτα: υπερηχογράφημα triplex

Το σπίτι / υπερηχογράφημα triplex
triplex doppler
Άρθρο

Τι είναι το υπερηχογράφημα triplex;

Το υπερηχογράφημα triplex (ή υπερηχογράφημα duplex έγχρωμης ροής) συνδυάζει τις πληροφορίες της συμβατικής υπερηχογραφικής απεικόνισης ενός αγγείου και τις πληροφορίες εξέτασης της ροής στο αγγείο με Doppler. Επίσης, με την εξέταση αυτή ο ιατρός βλέπει πώς ρέει το αίμα στο αγγείο και μετρά την ταχύτητα ροής. Έτσι, μπορεί να ελέγξει την πορεία του αγγείου, να… Περισσότερα Τι είναι το υπερηχογράφημα triplex;

iS Everything You Need to Know About Breast Ultrasound iStock 641144688
Άρθρο

Τι είναι το Υπερηχογράφημα;

Το υπερηχογράφημα είναι μια εξέταση που χρησιμοποιεί υψηλής συχνότητας κύματα. Τα κύματα αυτά μεταφέρονται στην υπό μελέτη περιοχή, στην συνέχεια ο ήχος αυτός αντανακλάται και επιστρέφει στο μηχάνημα. Ο υπολογιστής του μηχανήματος επεξεργάζεται όλες αυτές τις πληροφορίες για να μας δώσει την τελική εικόνα. Το υπερηχογράφημα είναι μια πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη εξέταση από όλες σχεδόν… Περισσότερα Τι είναι το Υπερηχογράφημα;

Back to top
el