Ετικέτα: υπερηχομαστογραφία

Το σπίτι / υπερηχομαστογραφία
iS Everything You Need to Know About Breast Ultrasound iStock 641144688
Άρθρο

Τι είναι υπερηχομαστογραφία;

Είναι διαγνωστική μέθοδος ακίνδυνη (δεν υπάρχει κανενός είδους ακτινοβολία). Μπορεί να επαναλαμβάνεται όσο συχνά χρειάζεται άφοβα. Είναι ανώδυνη, χαμηλού κόστους, γρήγορη, με άμεσα αποτελέσματα. Δεν απαιτεί προετοιμασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σαν μέθοδος πρώτης επιλογής όταν η αυτοψηλάφηση δεν είναι ασφαλής, κυρίως λόγω του μεγέθους των μαστών ή της συνυπάρχουσας ινοκυστικής μαστοπάθειας. Η εκτέλεσή της, γίνεται από Ιατρό Ακτινολόγο,… Περισσότερα Τι είναι υπερηχομαστογραφία;

Back to top
el