ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ ΟΡΘΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΜΥΟΣ

Πολυχρόνου X., Χρυσανθακόπουλος Σ., Παρμάκη X., Σταθόπουλος Ε., Γώγου Γ., Κονδύλης Χ., Μαχαλιώτης Ε.

 

Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, Γενικό Νοσοκομείο Αγρίνιου

Εισαγωγή: Το αυτόματο αιμάτωμα της θήκης του ορθού κοιλιακού μυός είναι μια σχετικά σπάνια κλινική οντότητα. Συνήθως παρατηρείται σε ηλικιωμένους ασθενείς με κλινική σημειολογία οξείας ενδοκοιλιακής παθολογίας. Η μελέτη αυτή παρουσιάζει την περίπτωση εμφάνισης αυτόματου αιματώματος του ορθού κοιλιακού μυός σε ασθενή υπό αντιπηκτική αγωγή.
Υλικό και Μέθοδοι: Γυναικά ηλικίας 79 ετών , προσήλθε με οξύ κοιλιακό άλγος από 10ώρου, αιφνίδιας έναρξης. Η ασθενής είχε ιστορικό εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και βρισκόταν σε αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε η παρουσία ψηλαφητής μάζας, με έντονη ευαισθησία, στη περιοχή της πρόσθιας κάτω αριστερής κοιλιακής χώρας χωρίς σημεία περιτοναϊσμού. Η αξονική τομογραφία ανέδειξε την ύπαρξη ευμεγέθους ανομοιογενούς μάζας διαστάσεων 6X8X11,5 εκατοστών εντός της θήκης του δεξιού ορθού κοιλιακού μυός καθώς και παρόμοιας υφής βλάβη διαστάσεων 9X9,5X11 εκατοστών εντοπιζόμενη στο πυελικό έδαφος η οποία παρεκτόπιζε ομαλά τα όργανα της κάτω κοιλίας. Από τον αιματολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν Ηΐ29 ΙΝΡ:4,1 ενώ ο βιοχημικός έλεγχος δεν είχε παθολογικά ευρήματα.
Αποτελέσματα: Η ασθενής αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής , κλινοστατισμό, χορήγηση βιταμίνης Κ .μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος λόγω σταδιακής πτώσης του αιματοκρίτη. Μετά από 15 μέρες εξήλθε από το νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση αφού έγινε εκ νέου έναρξη και ρύθμιση της αντιπηκτικής αγωγής.
Συμπεράσματα: Παρά την σπανιότητα του, το αυτόματο αιμάτωμα του ορθού κοιλιακού μυός, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην διαφορική διάγνωση της οξείας κοιλίας, ειδικά σε ηλικιωμένους ασθενείς που βρίσκονται υπό αντιπηκτική αγωγή και προσέρχονται με οξύ κοιλιακό άλγος. Η αξονική τομογραφία αποτελεί την διαγνωστική εξέταση εκλογής και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αρκετή η συντηρητική αντιμετώπιση.

Αφήστε μια Απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Back to top
el