ΚΑΤΑΓΜΑ ΕΚ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ ΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΤΑΡΣΟΥ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Πολυχρόνου X., Χρυσανθακόπουλος Σ., Μοίρης Κ., Κυριακοπούλου Α„ Σταθόπουλος Ε., Παρμάκη X., Πολυχρόνου Π.

 

Αξονικός Τομογράφος, Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αγρίνιου

Σκοπός: Το κάταγμα εκ καταπονήσεως του σκαφοειδούς οστού του ταρσού είναι σπάνια, αλλά σημαντική αιτία παρατεινόμενου άλγους στους αθλητές. Η διάγνωση συνήθως καθυστερεί για μήνες. Σκοπός είναι η παρουσίαση μιας τυπικής περίπτωσης κατάγματος σκαφοειδούς που διεγνώσθη με Υ.Τ. με καθυστέρηση πέντε μηνών από την έναρξη των συμπτωμάτων.
Υλικό & Μέθοδος: Παρουσιάζεται περίπτωση κατάγματος σκαφοειδούς σε αθλητή ηλικίας 21 ετών. Ο ασθενής αναφέρει δυο επισκέψεις σε ιατρό λόγω του επίμονου άλγους και μια εξέταση με απλή ακτινογραφία άκρου ποδός στην οποία δεν παρατηρήθηκαν παθολογικά ευρήματα. Και τις δύο φορές το άλγος αποδόθηκε σε τενοντίτιδα.
Αποτελέσματα: Κατά την εξέταση στο νοσοκομείο μας, λόγω της διάρκειας του άλγους, του τυπικού ιστορικού κα κλινικής εικόνας με ευαισθησία στο σημείο «Ν», τέθηκε η κλινική υπόνοια κατάγματος σκαφοειδούς. Επακολούθησε Υ.Τ. άκρου ποδός στην οποία απεικονίσθηκε πλήρες, μη μετατοπισμένο, οβελιαίο κάταγμα στην μεσότητα του σκαφοειδούς οστού του δεξιού ταρσού.
Συμπεράσματα: Η πρώιμη διάγνωση του κατάγματος του σκαφοειδούς του ταρσού είναι μείζονος σημασίας και απαιτεί την εγρήγορση των κλινικών ιατρών και των ακτινοδιαγνωστών. Η ήπια συμπτωματολογία, η χαμηλή ευαισθησία της συμβατικής ακτινογραφίας και η σπανιότητα του κατάγματος είναι οι αιτίες καθυστέρησης της διάγνωσης, Η εξοικείωση των διαγνωστών με αυτή την κλινική οντότητα, που παρατηρείται σχεδόν αποκλειστικά σε νέα άτομα που ασχολούνται συστηματικά με τον αθλητισμό, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία.

Αφήστε μια Απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Back to top
el