ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΑΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΝ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ

Ε. Χριστοδούλου, I. Σκούρας, Π. Σαλίβερος, Ε. Κουτσαυτάκης, Μ. Φλουρή, Ε. Σταθόπουλος , X. Παπαθεοδώρου, Ε. Καγιάννη

 

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο, Τμήμα μαστού Ε.Α.Ν.Π «ΜΕΤΑΞΑ»

Σκοπός: Ο σύγχρονος καρκίνος του μαστού αμφοτερόπλευρα αποτελεί περίπου το 0,2-2% των καρκίνων του μαστού. Σε σχέση με τον ετερόπλευρο καρκίνο του μαστού παρουσιάζει μειωμένη συνολική επιβίωση και αυξήμενη πιθανότητα μετάστασης. Σκοπός της παρουσίασης είναι η ανάδειξη των ακτινολογικών ευρημάτων σε μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση συνύπαρξης καρκίνου με φυλλοειδή όγκο στον ίδιο μαστό.
Υλικά και μεθόδοι: Γυναίκα 48 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο μας με ψηλαφητό μόρφωμα στον αριστερό μαστό. Από την κλινική εξέταση εκτός από το ψηλαφητό μόρφωμα στο άνω έξω τεταρτημόριο του αριστερού μαστού, παρατηρήθηκε εισολκή και τοπική πάχυνση δέρματος στο κάτω έσω τεταρτημόριο. Στον μαστογραφικό έλεγχο στον αριστερό μαστό, αναδείκτηκαν πολλαπλές περιοχές με ασυμμετρία αρχιτεκτονικής και παθολογικές μικροαποτιτανώσεις ως από πολυκεντρικό νεόπλασμα. Στον ίδιο μαστό αντίστοιχα προς το ψηλαφητό μόρφωμα, παρατηρήθηκε επιπρόσθετη έντονη σκίαση με λοβωτά σαφή όρια και μέγιστη διάμετρο 6εκ., η οποία μετά από τον ιστολογικό έλεγχο αποδόθηκε σε φυλλοειδή όγκο.
Συμπέρασμα: Παρόλο που ο φυλλοειδής όγκος θεωρείται σπάνιος όγκος του μαστού και οι πιθανότητες κακοήθους εξαλλαγής του είναι εξαιρετκά μικρές εντούτοις δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η πιθανότητα συνύπαρξης καρκίνου σε διαφορετική θέση στον ίδιο μαστό.

 

Αφήστε μια Απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Back to top
el